Search

Novi način lečenja teške astme?

Nova studija je pokazala da postoje novi načini lečenja osoba obolelih od teške astme. Studija je objavljena u prestižnom medicinskom časopisu „The Lancet“ i  pokazala je da je moguć značajan napredak u kontroli teške astme bez toga da ti pacijenti uzimaju visoke doze kortikosteroida koji imaju izražene neželjene efekte.

Ispitivano je dejstvo leka benralizumab koji predstavlja biološku terapiju. Rezultati su pokazali da je 92% pacijenata koji su koristili benralizumab moglo da bezbedno smanji doze inhalacionih steroida, pri čemu je preko 60% njih, moglo u potpunosti da prekine njihovu upotrebu. Ovakvi rezultati ulivaju veliku nadu osobama koje boluju od teške astme, jer se na ovaj način smanjuje ili potpuno prekida upotreba kortikosteroida, a time i štetni efekti njihove upotrebe kao što su osteoporoza, dijabetes i katarakta. Procenjuje se da oko 300 miliona osoba širom sveta boluje od  astme, a od ovog broja obolelih, njih 3 do 5% ima težak oblik. U tim slučajevima, osobe se svakog dana suočavaju sa tim da nemaju daha, imaju stezanje u grudima, uporni kašaljem i često su hospitalizovani. Lek benralizumab funkcioniše tako što smanjuje stvaranje eozinofila, zapaljenskih ćelija koje se nalaze u ogromnoj količini u disajnim putevima pacijenata sa teškom astmom. Terapija se primenjuje putem injekcija, na svake četiri do osam nedelja. Studija je sprovedena u četiri zemlje: Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji i Nemačkoj u njoj je učestvovalo 208 pacijenata. Tokom ispitivanja, koje je trajalo 48 nedelja, približno 90% učesnika nije iskusilo pogoršanje simptoma ili pogoršanje stanja astme dok su smanjivali unos visokih doza steroida.

To je ogroman napredak za pacijente koji se leče od teškog oblika astme, a lek benralizumab može značajno da im pomogne  [1].

[1] Jackson D., Heaney L., Humbert M., et al (2023)Reduction of daily maintenance inhaled corticosteroids in patients with severe eosinophilic asthma treated with benralizumab (SHAMAL): a randomised, multicentre, open-label, phase 4 studyThe Lancet, 2023