Search

Otkriveni su RNK molekuli u mozgu koji su večni!

Neuronaučnici iz Nemačke, Austrije i SAD, su došli do zanimljivog otkrića koje može da baci novo svetlo na proces starenja mozga. Njihovi nalazi, nedavno objavljeni u prestižnom časopisu Science, dovode u pitanje dosadašnja saznanja, pokazujući da određeni molekuli RNK (ribonukleinske kiseline) unutar nervnih ćelija opstaju tokom celog života bez obnavljanja. Molekuli RNK, inače, imaju kratak život jer stalno prolaze kroz rekonstrukciju kako bi se prilagodili stimulansima iz okoline. Međutim, ovo novo otkriće je identifikovalo trajne RNK molekule i definisalo ih kao ključne komponente u dešifrovanju složenosti starenja mozga i sticanju uvida u povezane degenerativne poremećaje. Korišćenjem inovativnih tehnika, uključujući fluorescentno obeležavanje i praćenje, istraživači su uspeli da prate životni vek ovih RNK molekula unutar moždanih ćelija miša. Interesantno je da ovi dugovečni RNK molekuli su opstajali ne samo u zrelim neuronima već i u somatskim odraslim neuralnim matičnim ćelijama. Dalja analiza je otkrila strateško pozicioniranje ovih dugovečnih RNK molekula unutar jezgara ćelija, blisko povezanih sa hromatinom – složenim DNK-protein kompleksom koji čini hromozome. Ovo otkriće naglašava ključnu ulogu ovih RNK vrsta u regulaciji hromatina, čime se utiče na stabilnost genoma i dugoročni ćelijski integritet. Naučnici su ubeđeni da RNK molekuli igraju važnu ulogu u dugoročnoj regulaciji stabilnosti genoma, a samim tim i u doživotnom očuvanju nervnih ćelija. Nalazi ove studije otvaraju put za buduće istraživačke poduhvate koji imaju za cilj otkrivanje mehanizama koji leže u osnovi trajnog prisustva ovih RNK molekula i razjašnjavanje njihovih širih bioloških funkcija u regulaciji hromatina [1].

[1] Zocher, S., McCloskey, A., Karasinsky, A., Schulte, R., Friedrich, U., Lesche, M., … & Toda, T. (2024). Lifelong persistence of nuclear RNAs in the mouse brain. Science, 384(6691), 53-59.