Search

Revolucionarne kapi insulina

 Naučnici su došli do revolucionarnog otkrića. Naime, uspeli su da razviju novi način isporuke leka insulin, koji sada oboleli od dijabetesa unose preko penova koji podrazumevaju davanje subkutane injekcije sa lekom. Ovakav način unosa nije prijatan, a poseban problem predstavlja deci i mladima. Kako se procenat obolelih od dijabetesa kojima je potreban insulin povećava, nov način unos insulina koji podrazumeva unos kapi leka koje se stave pod jezik pruža alternativu tradicionalnim injekcijama insulina. Inovativno rešenje podrazumeva insulinske kapi koje se mogu staviti pod jezik i brzo i efikasno apsorbovati u telu. Insulin je komplikovan molekul. Kada se nalazi u obliku tableta uništava se u želucu, a i teško može da prođe ćelijsku membranu zbog svoje veličine. Da bi ovo prevazišli, naučnici su razvili jedinstveni peptid koji prodire u ćelije (CPP), a koji se dobija iz ribljih nusproizvoda, i koji olakšava prolazak insulina u krvotok. Pretklinički testovi su pokazali obećavajuće rezultate, pokazujući da insulin u kombinaciji sa peptidom efikasno dospeva u krvotok, dok sam insulin ne ide dalje od unutrašnje sluznice usta. Peptid zapravo služi kao vodič koji pomaže insulinu da brzo stigne do krvotoka. Ova nova metoda ima za cilj poboljšanje kvaliteta života pacijenata smanjenjem potrebe za višestrukim dnevnim injekcijama. Ukoliko ovaj insulin  postane i komercijalno dostupan, imaće veoma veliki pozitivan uticaj na lečenje obolelih od dijabetesa [1].

[1] Wu, J., Jones, N., Hohenwarter, L., Zhao, F., Chan, V., Tan, Z., … & Li, S. D. (2024). Systemic delivery of proteins using novel peptides via the sublingual route. Journal of Controlled Relea