Search

Sat vremena šetnje nedeljno je povezano sa dužim životom kod starijih od 85 godina

Istraživanje koje je posmatralo povezanost fizičke aktivnosti i dužine života je sprovedeno na uzorku od 7.047 starijih od 85 godina.

Svi ispitanici su podeljeni u pet grupa u odnosu na to koliko su nedeljno provodili sporo šetajući. Od onih koji nisu imali fizičku aktivnost (57,5%), onih koji su sporo hodali manje od jednog sata (8,5%), jedan do dva sata (12%), dva do tri sata (8,7%) i do ispitanika koji su šetali duže od tri sata nedeljno (13,3%). Pokazalo se da ispitanici koji su hodali najmanje jedan sat nedeljno, imali su 40% manji rizik od nastanka smrti iz bilo kog razloga, u odnosu na ispitanike koji se nisu kretali. To praktično znači da je potrebno ohrabrivati osobe starije od 85 godina da šetaju bar 10 minuta dnevno [1].

[1] European Society of Cardiology. (2022, August 24). Octogenarians should walk 10 minutes a day to prolong life. ScienceDaily. Retrieved September 27, 2022 from www.sciencedaily.com/releases/2022/08/220824102906.htm