Search

Seksualno nasilje na poslu i samoubistvo

Izloženost seksualnom nasilju na poslu ima teške posledice po žrtvu. Odranije se zna da je izloženost seksualnom nasilju povezana sa lošijim fizičkim zdravljem, odsustvom sa posla, lošijim mentalnim zdravljem, anksioznošću i depresijom. Međutim, da li postoji povezanost i sa rizikom od samoubistva?

Upravo su to pokušali da ispitaju naučnici u Švedskoj. Oni su analizirali izloženost seksualnom nasilju na poslu u periodu od 1995. do 2013. godine. U istraživanju su analizirani podaci 85.205 žena i muškaraca. Podaci su pokazali da je 4,8% zaposlenih bilo izloženo seksualnom nasilju na radnom mestu. Postoji velika razlika između izloženosti žena i muškaraca. Dok je 1,9% muškaraca bilo izloženo seksualnom nasilju na poslu, kod žena je taj procenat iznosio čak 7,5%. Seksualnom nasilju su više bile izložene mlade, razvedene ili žene bez partnera, na lošije plaćenim i zahtevnim poslovima, kao i one koje su bile rođene van Švedske i Evrope.

Rezultati istraživanja su jasno pokazali da je rizik od samoubistva nakon izloženosti seksualnom nasilju bio 2,82 puta veći, dok je rizik od pokušaja samoubistva bio 1,59 puta veći u odnosu na osobe koje nisu bile izložene seksualnom nasilju. Pored toga što postoje ograničenja u studiji, koja se pre svega odnose na činjenicu da postoji znatan broj žrtava seksualnog nasilja koje ga iz straha  ne prijavljuju, istraživanje je jasno pokazalo da seksualno nasilje na radnom mestu može biti značajan faktor koji može uticati na to da žrtve pokušaju ili izvrše samoubistvo.

Zbog toga je potrebno puno raditi na tome da se svaka mogućnost bilo koje vrste nasilja, a samim tim i seksualnog, spreči, a da ako i kada dođe do njega žrtve zaštite, ohrabre da ga prijave, a nasilnici najstrožije sankcionišu [1].

[1] Hanson, L. L. M., Nyberg, A., Mittendorfer-Rutz, E., Bondestam, F., & Madsen, I. E. (2020). Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study. BMJ, 370.