Search

SGLT2 inhibitori – novo oružje u borbi protiv više bolesti

Procenjuje se da je u Srbiji oko 12% stanovništva, njih oko 770.000, obolelo od dijabetesa, od čega daleko najveći broj se odnosi na osobe obolele od dijabetesa tipa 2. Upravo zbog velikog broja obolelih, kako u Srbiji, tako i svetu, sve nove, moderne terapijske opcije mogu značajno doprineti unapređenju zdravlja ovih osoba i boljoj kontroli bolesti.

Čitava nova grupa lekova u koje spada dapagliflozin, je odobrena za lečenje odraslih pacijenata i dece starije od 10 godina koji boluju od dijabetesa tipa 2. Ova grupa lekova ostvaruje svoj efekat na način da inhibira natrijum-glukozni transportni proteina 2 (SGLT2), na način da deluje na SGLT-2 proteine koji se nalaze u bubrezima i tako smanjuju reapsorpciju glukoze, odnosno povećavaju količinu glukoze koja će biti izlučena urinom. Zanimljivo je da neki od njih, kao što je dapagliflozin imaju i značajnu ulogu u smanjivanju bolničkog lečenja osoba koje pored dijabetesa tipa 2 imaju ozbiljno oboljenje srca i registrovani su ne samo za lečenje dijabetesa tipa 2, već i za lečenje srčane insuficijencije i hronične bolesti bubrega [1].

Njihova primena je široka jer su kontraindikovani samo u slučaju postojanja alergije na aktivnu supstancu i kod osoba koje su hemodijalizi. Bolest, sama po sebi, predstavlja veliki problem i upravo zbog toga mogućnost primene novih, modernih i efikasnih terapijskih opcija daje nadu obolelim osobama da će bolest biti adekvatnije kontrolisana, a njene posledice manje.

[1] Verma, S., & McMurray, J. J. (2018). SGLT2 inhibitors and mechanisms of cardiovascular benefit: a state-of-the-art review. Diabetologia, 61, 2108-2117.