Search

Šta je magnetni gel za zarastanje rana?

Istraživači su razvili magnetni gel koji se koristi za zarastanje rana, a koji je posebno efikasan za ubrzavanje zarastanja rana kod dijabetičara i koji smanjuje stopu recidiva. Kod pacijenata sa dijabetesom, rane značajno sporije zarastaju, a za njih je specifično da se često pojavljuju.

Zbog sporijeg zarastanja može doći do ozbiljnih infekcija koje se teško leče i zbog kojih može doći do teških komplikacija kao što je amputacija. Kako funkcioniše magnetni gel? Ovaj tretman uključuje primenu zavoja u kome se nalazi hidrogel koji sadrži ćelije kože čija je uloga da pomognu zarastanje rana i magnetne čestice. Potom se rana izlaže magnetnom polju koje aktivira ćelije kože i ubrzava proces zarastanja rana. Idealno trajanje magnetne stimulacije je oko jedan do dva sata. Testovi koji su rađeni su pokazali da ovakav tretman dovodi do zaceljivanja rana kod dijabetičara oko tri puta brže od trenutnog načina lečenja. Ovakva tehnologija pokazuje i veliki potencijal za brže lečenje teških rana kao što su opekotine. Razlika je i u tome što se na ovaj način aktivno pomaže zarastanje rana. Kod konvencionalnog načina lečenja, samo se sprečava pogoršanje stanja i ostavlja se organizmu da se sam izbori sa problemom.

Ovde se praktično radi na sveobuhvatnom pristupu zarastanju rana, ubrzavajući taj proces na više načina i svakako predstavlja budućnost lečenja [1].

[1] Shou, Y., Le, Z., Cheng, H. S., Liu, Q., Ng, Y. Z., Becker, D. L., … & Tay, A. (2023). Mechano‐activated Cell Therapy for Accelerated Diabetic Wound Healing. Advanced Materials, 2304638.