Search

Tajna bakterija otpornih na antibiotike

Bakterije su sposobne da koriste brojne mehanizme da bi se suprotstavile dejstvu lekovima (antibioticima) namenjenim da ih unište.

Jedan od najčešćih mehanizama koje koriste su enzimi koji menjaju ribosome. Nedavno su naučnici po prvi put snimili kako jedna ključna klasa ovih enzima deluje. Enzimi se kače za specifično mesto na bakterijskom ribosomu i kao pinceta izvlače RNA nukleotide i menjaju ih, tako da antibiotik postaje neefikasan. Po prvi put su dobijene slike ovog procesa i to korišćenjem napredne tehnike – krio-elektronske mikroskopije. Zbog čega je ovo bitno? Ova saznanja mogu da dovedu do stvaranja novih terapija antibioticima koji bi inhibirali aktivnost enzima RNA metiltransferaze, koja je uključena u ovaj proces i koja je odgovorna za pojavu sojeva bakterija koje su otporne na lekove. Ovi enzimi prenose metil grupu iz jednog molekula na drugi, proces poznat kao metilacija. Iako je metilacija jedna od najmanjih hemijskih modifikacija, ona može fundamentalno da izmeni biološki sistem, na način da omogući bakterijama da izbegnu čitavu klasu antibiotika.

Potpuno razumevanje ovog procesa može da dovede do revolucionarnih promena u borbi protiv rezistentnih bakterija i otvori put za razvoj efikasnijih lekova [1].

[1] Srinivas, P., Nosrati, M., Zelinskaya, N., Dey, D., Comstock, L. R., Dunham, C. M., & Conn, G. L. (2023). 30S subunit recognition and G1405 modification by the aminoglycoside-resistance 16S ribosomal RNA methyltransferase RmtC. Proceedings of the National Academy of Sciences, 120(25), e2304128120.