Search

Tajna dugovečnosti – jedinstveni crevni mikrobiom?

Bakterije u crevima ljudi i bakteriofagi, virusi koji inficiraju bakterije, igraju vrlo važnu ulogu u ljudskom zdravlju. Pomažu varenju, imunološkom odgovoru, čak utiču na naš mozak.

Tim istraživača je proučavao crevni mikrobiom 176 zdravih stogodišnjaka iz Japana i otkrio da je sastav njihovih crevnih bakterija i bakteriofaga neuobičajeno raznolik u odnosu na mikrobiom drugih osoba. Oni smatraju da ovi crevni mikroorganizmi proizvode nove molekule koje poboljšavaju otpornost na patogene mikroorganizme, pa bi imunološka zaštita koju pruža mikriobiom mogla da igra važnu ulogu u njihovoj dugovečnosti. To je suprotno uobičajenom shvatanju bakterija i virusa kao štetnih za ljude. Otkrivena je neverovatna biološka raznolikost u crevnoj flori stogodišnjaka, a naučnici smatraju da ona štiti ove osobe od pojave mnogih bolesti koje su češće u starijem dobu. Pored toga, istraživači su mapirali crevni mikrobiom ovih stogodišnjaka, što može da pomogne u boljem shvatanju njegove uloge i dizajniranju mikrobioma koji podstiče zdrav, dug život.

Nadalje, istraživanje može pružiti dragocene uvide u optimizaciju ljudske crevne flore da bi se štitilo od bolesti. Iako su potrebna dalja istraživanje, nalazi ove studije, mogu imati široke implikacije za ljudsku dugovečnost i zdravlje [1].

[1] Johansen, J., Atarashi, K., Arai, Y., Hirose, N., Sørensen, S. J., Vatanen, T., … & Plichta, D. R. (2023). Centenarians have a diverse gut virome with the potential to modulate metabolism and promote healthy lifespan. Nature Microbiology, 1-15.