Search

Teške posledice pretrpljenog nasilja

Dobro je poznato da izloženost nasilju ostavlja teške posledice po žrtvu. Nova studija pokazuje da su posledice koje nasilje ostavlja na fizičko i mentalno zdravlje ozbiljnije nego što se ranije verovalo. U ovoj studiji, istraživači su pregledali preko 4.000 studija, identifikujući njih 229 koje su bile odgovarajuće za dalju analizu. Istraživanje je otkrilo povećane rizike povezane sa nasiljem od intimnog partnera i seksualnim zlostavljanjem u detinjstvu, pokazujući povezanost sa različitim zdravstvenim stanjima, kasnije u životu. Rezultati su pokazali da jedna od tri žene koje su bile u vezi je doživela nasilje od strane partnera, dok se 20% mladih žena i 10% mladića suočilo sa seksualnim zlostavljanjem u detinjstvu.

Studija je otkrila da žene, koje su doživele nasilje od partnera, imaju za 63% povećan rizik od nastanka velikih depresivnih poremećaja, dok su abortusi i pobačaji kod njih za čak 35% češći. Izloženost seksualnom zlostavljanju u detinjstvu je povezano sa 45% povećanim rizikom od upotrebe alkohola i 35% povećanim rizikom od samopovređivanja. Ovakvi podaci zahtevaju hitno definisanje i sprovođenje preventivnih mera. U skladu sa tim, neophodno je koristiti ovakve nalaze kako bi se formulisale javne politike, definisale mere zdravstvene i socijalne zaštite i intervencije u zajednici, a sve u cilju obezbeđivanja sigurnije i zdravije budućnosti za osobe izložene nasilju [1].

[1] Spencer, C. N., Khalil, M., Herbert, M., Aravkin, A. Y., Arrieta, A., Baeza, M. J., … & Gakidou, E. (2023). Health effects associated with exposure to intimate partner violence against women and childhood sexual abuse: a burden of proof study. Nature medicine, 1-16.