Search

Ugroženo mentalno zdravlje kod polovine stanovništva

Velika studija, koja je obuhvatila preko 150.000 ispitanika iz čak 29 zemalja između 2001. i 2022. godine, je ispitivala učestalost mentalnih oboljenja u stanovništvu. Njeni rezultati su pokazali njihovu izuzetno visoku prevalencu, a smatra se da će bar 50% populacije, razviti bar jedno mentalno oboljenje do 75. godine života. Pokazalo se da su najčešća bila oboljenja koja podrazumevaju promene raspoloženja poput teške depresije ili anksioznosti, ali se vrsta oboljenja razlikovala po polu. Tri najčešća mentalna oboljenja kod žena su: depresija, specifična fobija (anksioznost koja ometa svakodnevni život) i posttraumatski stres. Među muškarcima su to: zloupotreba alkohola, depresija i specifična fobija. Rezultati studije su takođe pokazali da se mentalna oboljenja obično prvi put ispolje u detinjstvu, adolescenciji ili mladosti. Najčešće godine kada prvi put do njih dolazi su 19 za muškarce i 20 za žene. Upravo zbog toga, posebna pažnja mora da se posveti zaštiti mentalnog zdravlja mladih. Studija je objavljena u vrlo uglednom medicinskom časopisu „The Lancet Psychiatry“ [1].

[1] John J McGrath, Ali Al-Hamzawi, Jordi Alonso, Yasmin Altwaijri, Laura H Andrade, Evelyn J Bromet,…& Alan M. Zaslavsky. Age of onset and cumulative risk of mental disorders: a cross-national analysis of population surveys from 29 countries. The Lancet Psychiatry, 2023