Search

Uticaj statičkog istezanja na snagu i mišićnu masu

U osmonedeljnoj studiji, istraživači su došli do novih saznanja u vezi efekata statičkog istezanja i treninga otpora na snagu i masu mišića među rekreativcima. Studija je ispitivala ovaj uticaj na snagu, masu i fleksibilnost veliko mišića grudnog koša (musculus pectoralis major). U istraživanju je ispitivano 81 učesnika prosečne starosti 24 godine, od čega su njih 64% bili muškarci, a 36% žene. Učesnici su nasumično raspoređeni u jednu od tri grupe: statičko istezanje, trening otpora ili kontrolnu grupu bez intervencije. Tokom studije, grupa za istezanje je radila 15 minuta istezanje grudi četiri puta nedeljno, dok je grupa za vežbanje otpora izvodila specifične vežbe za grudi tri puta nedeljno. Rezultati su pokazali da su i istezanje i trening otpora doveli do povećanja mišićne snage i mase u poređenju sa kontrolnom grupom. Ono što je bilo zanimljivo je to da nije bilo značajnih razlika između grupa za vežbanje istezanja i otpora. Štaviše, fleksibilnost je značajno poboljšana u grupi za istezanje u poređenju sa treningom otpora i kontrolnoj grupi, jasno pokazujući da je istezanje apsolutno neophodno da bismo postigli fleksibilnost. Ovi rezultati dovode u pitanje tradicionalno mišljenje gde se trening otpora smatra primarnom metodom za izgradnju mišića. Izgleda da se isti rezultati mogu postići i istezanjem. Ono što jeste problem je to, da mašina koja je korišćena za istezanje, vrlo verovatno neće biti dostupna korisnicima pri svakodnevnom vežbanju. Zbog toga trening otpora ostaje primarni način za povećanje snage i mišićne mase [1].

[1] Wohlann, T., Warneke, K., Kalder, V., Behm, D. G., Schmidt, T., & Schiemann, S. (2024). Influence of 8-weeks of supervised static stretching or resistance training of pectoral major muscles on maximal strength, muscle thickness and range of motion. European Journal of Applied Physiology, 1-9.