Search

Veštački pankreas pomaže i najmlađima

Sistem veštačkog pankreasa se sve više upotrebljava za kontrolu nivoa glukoze kod obolelih od dijabetesa tipa 1.

Veštački pankreas nije organ, radi se zapravo o sistemu koji se sastoji od senzora sa transmiterom koji se stavlja na telo obolele osobe i koji konstantno meri nivo glukoze u intersticijumskom prostoru, a koji u najvećem procentu odgovara promeni nivoa glukoze u krvi posle kratkog vremena. Te vrednosti glukoze se prenose do uređaja koji se naziva insulinska pumpa i koji, u zavisnosti od nivoa glukoze, ubrizgava određenu količinu insulina kako bi se nivo glukoze smanjio kod njenog povećanja.

U jednom istraživanju, naučnici su ispitivali kako ovaj sistem funkcioniše kod dece starosti od 2 do 6 godina. U istraživanju je učestvovalo 102 dece od kojih je 68 dece koristilo insulinsku pumpu, dok je njih 34 bilo u kontrolnoj grupi tokom 13 nedelja. Rezultati su pokazali da je u grupi dece koja su koristila insulinsku pumpu, vreme u kome je nivo glukoze bio u željenim opsezima, tokom dana, je bio za 12% viši nego u kontrolnoj grupi, dok je tokom noći to vreme bilo za 18% veće. Kontrola nivoa glukoze tokom noći kod dece je izuzetno važna. Iako sistem veštačkog pankreasa još uvek nije savršen, istraživači su zaključili da je njegovo korišćenje i kod ovako male dece, bezbedno. U grupi dece koja je koristila sistem veštačkog pankreasa postojala su dva slučaja teške hipoglikemije, dok je u kontrolnoj grupi postojao jedan slučaj. Takođe, kod jednog deteta se razvila ketoacidoza zbog toga što je došlo do problema sa plastičnom cevčicom koja je spajala uređaj sa telom pacijenta. Ono što je, takođe, bitno jeste da 80% slučajeva obuke roditelja za postavljanje senzora i insulinske pumpe je urađeno online, što pokazuje da je sistem dovoljno tehnički jednostavan sa roditelji mogu sami da ga postave i kontrolišu.

Sistem insulinske pumpe je postao naša stvarnost – postoji u većini zemalja na svetu, pa i u Srbiji. On se stalno usavršava i predstavlja moćno sredstvo koje može obolelima od dijabetesa tipa 1, znatno, da olakša život [1].

[1] Wadwa, R. P., Reed, Z. W., Buckingham, B. A., DeBoer, M. D., Ekhlaspour, L., Forlenza, G. P., … & Breton, M. D. (2023). Trial of Hybrid Closed-Loop Control in Young Children with Type 1 Diabetes. New England Journal of Medicine, 388(11), 991-1001.