Search

Veza nivoa vitamina D i demencije

Da li je nizak nivo vitamina D povezan sa većim rizikom nastanka demencije?

Istraživači su sproveli studiju na preko 264.000 osoba u Velikoj Britaniji tako što su identifikovali one koji su imali nizak nivo vitamina D. Kao normalan uzet je nivo vitamina D od 50 nanomola po litru, dok je uslov za postojanje deficita vitamina D bila koncentracija od manje od 25 nanomola po litru. Osobe koje su imale nizak nivo vitamina D u periodu praćenja od 11 godine su imale veći rizik nastanka demencije i moždanog udara. Pokazalo se da je kod osoba sa niskim nivoima vitamina D postoji 54% veći rizik nastanka demencije u odnosu na osobe kod kojih su ovi nivoi bili normalni.

To, naravno ne znači, da će nas suplementacija vitaminom D zaštiti od nastanka demencjie, ali nema sumnje da određena povezanost postoji [1].

[1] Navale, S. S., Mulugeta, A., Zhou, A., Llewellyn, D. J., & Hyppönen, E. (2022). Vitamin D and brain health: an observational and Mendelian randomization study. The American Journal of Clinical Nutrition.