Search

Veza spavanja sa ishranom i vežbanjem

Dovoljno dugo i kvalitetno spavanje ima važnu ulogu u održavanju režima fizičkog vežbanja i odgovarajućeg načina ishrane.

Istraživači su pokrenuli studiju u kojoj je propisan odgovarajući način ishrane i fizičke aktivnosti, u trajanju od 12 meseci, za 125 učesnika istraživanja. Sve osobe su imale vrednost BMI između 27 i 44. Njihove navike u spavanju su praćene na početku istraživanja, nakon 6 i nakon 12 meseci, na način da su odgovarali na pitanja u upitniku, vodili dnevnik spavanja, i nosili uređaj na zglobu ruke koji je pratio parametre vezane za spavanje tokom 7 dana. Praćeno je 6 parametara, i to: regularnost spavanja, zadovoljstvo, nivo budnosti, vreme, efikasnost i trajanje. Na osnovu ovih parametara, spavanje svih učesnika u studiji je gradirano kao dobro ili kao loše. Potom je praćen njihov dnevni kalorijski unos i vreme kada su bili fizički aktivni.

Rezultati su pokazali da su učesnici u prvih 6 meseci studije u 79% slučajeva prisustvovali grupnim treninzima, dok je taj procenat u drugih 6 meseci iznosio 62%. U prvih 6 meseci, ispitanici su u 36% ukupnog broja dana se držali preporučenog dnevnog kalorijskog unosa, dok su u drugih 6 meseci poštovali kalorijski unos u 21% ukupnog broja dana. Konačno, u prvih 6 meseci su uspeli, u proseku, da povećaju vreme koje provode u fizičkoj aktivnosti za 8,7 minuta dnevno, dok su u drugih 6 meseci to uspeli za 3,7 minuta. Oni ispitanici čije je spavanje ocenjeno kao dobro su u većem procentu uspevali da poštuju preporučen način ishrane i fizičke aktivnosti u odnosu na one čije je spavanje ocenjeno kao loše. Ova studija je pokazala da spavanje može imati značajan uticaj na pozitivne promene u stilu života.

Dakle, potrebno je krenuti od početka, a to je da sebi obezbedimo dobro, dovoljno dugo i kvalitetno spavanje [1].

[1] https://newsroom.heart.org/news/a-good-nights-sleep-may-make-it-easier-to-stick-to-exercise-and-diet-goals-study-found