Search

Vežbanje i mediteranska ishrana su ključ zdravlja starijih

Smanjena funkcionalnost i invalidnost starijih osoba je česta kod bolničkog lečenja.
Novo istraživanje, koje je bazirano na AGECAR-PLUS projektu, uključivalo je 260 pacijenata starijih od 75 godina. U okviru studije, grupa od 109 starijih osoba je evaluirana u smislu pridržavanja mediteranskog načina ishrane, nivoa polifenola u urinu, funkcionalnog statusa i drugih zdravstvenih parametara pri prijemu i otpustu iz bolnice. Primećeno je da su pacijenti koji su fizički vežbali i pridržavali se mediteranskog načina ishrane, značajno poboljšali svoj funkcionalni status pri otpustu iz bolnice. Očigledno je da ishrana bogata polifenolima, kao što je mediteranski način ishrane, povezana sa nižim rizikom od fizičkog slabljenja i smanjenja funkcionalne nezavisnosti kod starijih ljudi. Šta to praktično znači?
Stariji ljudi koji imaju neku fizičku aktivnost, pa makar to bila i samo šetnja i koji se pridržavaju mediteranskog načina ishrane će biti duže funkcionalni, zdraviji i moći će duže da ostanu nezavisni i žive na način na koji oni to žele [1].

[1] Tor-Roca, A., Mayordomo-Cava, J., Andres-Lacueva, C., Serra-Rexach, J. A., & Urpi-Sarda, M. (2023). Adherence to Mediterranean Diet and Response to an Exercise Program to Prevent Hospitalization-Associated Disability in Older Adults: A Secondary Analysis from a Randomized Controlled Trial. The journal of nutrition, health & aging, 1-7