Search

Vežbanje smanjuje oštećenje nerava kod pacijenata sa karcinomom?

Nedavna istraživanja otkrivaju da vežbanje može značajno ublažiti oštećenje nerava (perifernu neuropatiju) izazvano hemiotearijom kod osoba sa karcinomom. Borba sa karcinomom, odnosno terapije koje se pružaju obolelima, su danas mnogo modernije i nisu samo usmerene na puko preživljavanje obolelih (iako je to i dalje glavni cilj), već i na kvalitet života. Međutim, mnogi tretmani, uključujući hemioterapiju i imunoterapiju, oštećuju nerve, što dovodi do neprijatnih simptoma kao što su bol, utrnulost i problemi sa ravnotežom. Lekovi su se pokazali neefikasnim protiv ovih neželjenih efekata, a oni mogu postati hronični kod oko 50% pacijenata. Studija, objavljena u „JAMA Internal Medicine“, uključivala je 158 pacijenata koji su bili podvrgnuti lečenju oksaliplatinom. Učesnici su nasumično raspoređeni u jednu od tri grupe: kontrolnu grupu koja je primala standardnu negu i čiji članovi nisu vežbali, grupu koja je izvodila vežbe ravnoteže na nestabilnim površinama i drugu grupu koja je koristila vibracione ploče. Svaka vežba je trajala 15 do 30 minuta, dva puta nedeljno, tokom cele hemioterapije. Rezultati tokom pet godina pokazali su da grupe u kojima su oboleli vežbali, imaju za 50 – 70% manju incidencu periferne neuropatije u odnosu na obolele koji su se nalazili u grupi koja nije vežbala. Vežbe ne samo da su smanjile oštećenje nerava već su i poboljšale kvalitet života pacijenata, minimizirale potrebu za smanjenjem doza lekova protiv karcinoma i smanjile stopu smrtnosti.  Uprkos značajnim ulaganjima farmaceutske industrije, nijedan lek nije efikasno sprečio ili poboljšao simptome periferne neuropatije, što je učinilo prosto vežbanje. Zbog toga se razvijaju smernice za integraciju ovih vežbi u kliničku praksu [1].

[1] Streckmann, F., Elter, T., Lehmann, H. C., Baurecht, H., Nazarenus, T., Oschwald, V., … & Balke, M. (2024). Preventive Effect of Neuromuscular Training on Chemotherapy-Induced Neuropathy: A Randomized Clinical Trial. JAMA Internal Medicine.