Search

Zaboravite na lift!

Nedavna studija predstavljena na  naučnoj konferenciji „ESC Preventive Cardiology 2024“ ističe da je penjanje uz stepenice povezano sa dužim životom i smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Istraživanje naglašava važnost uključivanja kratkotrajne fizičke aktivnosti, kao što je penjanje stepenicama, u svakodnevnu rutinu. Studija, koja je obuhvatila 480.479 učesnika starosti od 35 do 84 godine, pokazala je da je u poređenju sa nepenjanjem uz stepenice, penjanje uz stepenice povezano sa 24% smanjenim rizikom od umiranja od bilo kog uzroka i 39% manjom verovatnoćom umiranja od kardiovaskularnih bolesti. Istraživanje je takođe pokazalo da je penjanje uz stepenice povezano sa smanjenim rizikom od različitih kardiovaskularnih bolesti, uključujući srčani udar, srčanu insuficijenciju i moždani udar. Studija sugeriše da što se na više stepenica penjete, imaćete veće zdravstvene koristi Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije najmanje jedna od četiri odrasle osobe ne ispunjava preporučene nivoe fizičke aktivnosti. Zbog toga, penjanje uz stepenice nudi praktičan i lako dostupan oblik vežbanja koji se može integrisati u svakodnevni život radi unapređenja zdravlja i smanjenja rizika od kardiovaskularnih bolesti [1].

[1] European Society of Cardiology. (2024, April 26). Climb stairs to live longer.