Search

Zašto je mišićna masa važna u starosti?

Sve je više starijih osoba, u svetu i kod nas. Zbog toga, u centru pažnje naučnika su  stanja koja su specifična za starije osobe i koje su bitne za njihov kvalitet života. Mišićna masa i snaga su izuzetno važni faktori u održavanju stabilnosti kod starijih osoba. Upravo je smanjenje mišićne mase jedan od najvažnijih razloga zbog čega može doći do povećanog rizika od padova, fizičke neaktivnosti i raznih metaboličkih problema. Naučnici su sada uspeli da naprave značajan napredak u proceni zdravlja mišića starijih osoba korišćenjem analize bioelektrične impedance (BIA), tehnike koja se obično koristi za procenu sastava tela i rutinski se primenjuje kod vaga za analizu telesnog sastava.

Otkriveno je da se BIA može iskoristiti za merenje i voljnih i nevoljnih kontrakcija mišića, na način da određivanje faznog ugla  koji dobijamo korišćenjem bioelektrične impedance predstavlja indikator zdravlja mišića. Bioelektrična impedanca podrazumeva propuštanje bezbedne električne struje kroz telo i merenje impedanse, pri čemu se fazni ugao izračunava na osnovu odnosa otpora i reaktanse. Istraživači su ispitivali ove parametre kod 60 ispitanika starosti od 21 do 83 godine. Ispitanici sa većim faznim uglovima pokazali su bolju funkciju mišića i generisali više sile tokom voljnih kontrakcija. Značaj ove studije je u tome što se procena zdravlja mišića starijih osoba može raditi na već postojećim vagama za analizu telesnog sastava (uključujući i one za kućnu upotrebu), a postoje milioni ovakvih vaga u svetu [1].

[1] Hirata, K., Yamada, Y., Iida, N., Kanda, A., Shoji, M., Yoshida, T., & Akagi, R. (2023). Relation of leg phase angle from bioelectrical impedance analysis with voluntary and evoked contractile properties of the plantar flexors. Frontiers in Physiology, 14.