Search

Zašto je važno imati svrhu u životu?

Postoji sve više dokaza da postoji veza između postojanja svrhe u nečijem životu. Šta je zapravo svrha u životu?

Ona se zapravo sastoji od centralnog motiva koji vas pokreće – ili jednostavnije nju čini razlog zbog čega ustajete ujutru iz kreveta. Svrha u životu usmerava odluke u našim životima i utiče na naše ponašanje. Za neke osobe ona je povezana sa poslom koji obavljaju, za neke su svrha u život njihova deca i porodica, za neke njihova religiozna uverenja… Suštinski, svaka osoba ima jedinstvenu svrhu u životu koju definiše, ali se ta svrha može menjati tokom života. 

Skorašnje istraživanje koje je sprovedeno na uzorku od 13.000 osoba starijih od 50 godina, ispitivalo je vezu postojanja svrhe u životu i rizika umiranja u periodu od 8 godina koji je praćen. Pokazalo se da osobe koje su imale svrhu u životu su imale 15,2% rizika nastanka prerane smrti, dok su osobe koje su smatrale da u njihovom životu ne postoji svrha imale rizik umiranja od 36,5%, dakle dva puta više. Istraživanje je i pokazalo da je ova veza nešto jača kod žena u odnosu na muškarce. Ispitivana je i veza socio-ekonomskog statusa, nivoa fizičkog zdravlja, postojanja depresije sa postojanjem svrhe u životu i ovde je takođe ustanovljeno postojanje jasne povezanosti. [1]

[1] Shiba, K., Kubzansky, L. D., Williams, D. R., VanderWeele, T. J., & Kim, E. S. (2021). Associations between purpose in life and mortality by SES. American Journal of Preventive Medicine, 61(2), e53-e61.