Search

Zašto treba jesti manje hrane sa visokim sadržajem masti?

Nova studija je ispitivala uticaj ishrane sa visokim sadržajem masti na ekspresiju određenih gena i opšte zdravlje osoba koje se ovako hrane. Suprotno uobičajenom verovanju, ovaj način ishrane ne utiče samo na gojaznost i zdravlje creva, već ima i značajne implikacije na imuni sistem, funkciju mozga, pa čak i na osetljivost na COVID-19. Studija se fokusirala se na efekte tri različite ishrane sa visokim sadržajem masti koje su davane miševima u laboratoriji tokom 24 nedelje. Tipovi ishrane, od kojih je svaka sadržala najmanje 40% kalorija iz masti, uključivale su zasićene masti iz kokosovog ulja, mononezasićeno modifikovano sojino ulje i nemodifikovano sojino ulje sa visokim sadržajem polinezasićenih masti. Studija je otkrila alarmantne promene u ekspresiji gena u vezi sa metabolizmom masti, sastavom mikrobioma creva i osetljivošću na zarazne bolesti. Posebno je zabrinjavajuće bilo povećanje broja patogenih bakterija i potiskivanje korisnih crevnih bakterija, čime su se stvarali uslovi koji su mogli dovesti do raznih zdravstvenih problema. Pored toga, studija je otkrila da sva tri tipa ishrane sa visokim sadržajem masti povećavaju ekspresiju ACE2 receptora, potencijalno povećavajući osetljivost na COVID-19. Primećeni su i znaci aktivnosti matičnih ćelija u debelom crevu, što može dovesti do pojave karcinoma. Naučnici su upozorili na važnost postojanja svesti o mastima u ishrani, napominjući da, iako su masti neophodne, prekomerno korišćenje, posebno iz izvora poput sojinog ulja, može imati štetne posledice po zdravlje. Nalazi podvlače potrebu za umerenošću u ishrani i usvajanje zdravih navika u ishrani. Iako je studija sprovedena na miševima i možda svi njeni nalazi ne mogu direktno da se primene na ljude, sličnosti u genetskom sastavu između miševa i ljudi izazivaju zabrinutost, posebno imajući u vidu široku potrošnju sojinog ulja u industrijskoj pripremi hrane koju konzumiramo, širom sveta [1].

[1] Martinez-Lomeli, J., Deol, P., Deans, J. R., Jiang, T., Ruegger, P., Borneman, J., & Sladek, F. M. (2023). Impact of various high fat diets on gene expression and the microbiome across the mouse intestines. Scientific Reports, 13(1), 22758.