Search

Žene imaju veće koristi od treninga od muškaraca

Istraživači su se u novoj studiji bavili pitanjem kao što je kardiovaskularna korist vežbanja. Oni su analizirali podatke preko 400.000 odraslih u periodu između 1997-2019, sa posebnom pažnjom koju su posvetili vežbanju. Jedan od zaključaka studije je da fizička aktivnost smanjuje rizik od smrtnosti za 24% kod žena u odnosu na samo 15% kod muškaraca. U studiji je posmatrano aerobno vežbanje poput brzog hodanja ili vožnje bicikla. Muškarci su postigli maksimalnu korist u smislu smanjenja rizika nastanka smrti sa oko 5 sati vežbanja nedeljno. Međutim, žene su postigle isto smanjenje rizika sa samo 2,5 sata vežbanja nedeljno. Slične razlike su postojale i za vežbe treninga snage kao što je dizanje tegova. Muškarci su imali najviše koristi sa 3 tri treninga nedeljno, dok su žene imale istu korist sa samo 1 treingom nedeljno. Pokazalo se da kada su žene iamle duže od 2,5 sata nedeljno aerobne aktivnosti umerenog intenziteta ili dva treninga snage nedeljno, zdravstvena korist koje su imale je bila još veća. Drugim rečima, polne razlike su vrlo vidljive. Žene imaju istu korist od fizičke aktivnosti kao i muškarci sa dva puta manje vežbanja, dok korist može da se povećava sa povećanjem fizičke aktivnosti [1].

[1] Ji, H., Gulati, M., Huang, T. Y., Kwan, A. C., Ouyang, D., Ebinger, J. E., … & Cheng, S. (2024). Sex differences in association of physical activity with all-cause and cardiovascular mortality. Journal of the American College of Cardiology, 83(8), 783-793.