Search

Da li zimi spavamo duže?

Medically approved

Svi verujemo da je zima idealno vreme za duže spavanja. Noć pada ranije, a sviće kasnije nego leti. Ali da li zaista zimi spavamo duže?

Istraživanja pokazuju da nije baš tako. Naime, naše spavanje je manje-više konstantno tokom cele godine. U periodu od 2003. do 2016. godine otkriven je samo blagi porast u trajanju sna tokom zime. Recimo, u SAD ljudi su, u proseku, spavali 1,9 minuta duže noću tokom radne nedelje i 6,5 minuta više vikendom tokom zime [1].

Na to kada smo budni, a kada spavamo, utiče naš cirkadijalni ritam, koji ove periode smenjuje na svaka 24 sata. Cirkadijalni ritam se oslanja na unutrašnje sisteme ćelija za merenje vremena [2]. Ovi unutrašnji sistemi se sinhronizuju sa našom okolinom preko tzv. „vremenskih naznaka“ kao što su svetlost i tama, temperatura okoline i služe kao neka vrsta pejsmejkera. Oni su zaslužni za to da da spavamo kada je mrak, odnonso da smo budni kada je dan i kada ima svetla, da kada spavamo naša telesna temperatura bude na najnižoj tački [3].

Šta se onda dešava sa našim spavanjem zimi? Pomenuto produženje zimskog sna može se upravo pripisati sinhronizaciji našeg cirkadijalnog ritma sa okolinom u kojoj ima manje svetlosti tokom zimskih meseci. Sa smanjenjem sunčeve svetlosti na severnoj hemisferi tokom zime, telo ranije proizvodi melatonin, podstičući nešto raniji početak sna. Ali se ipak radi samo o nekoliko minuta.

Ono što je zanimljivije je to da su istraživači otkrili da tokom zime neke osobe imaju produženu REM fazu spavanja. REM faza je povezana sa sanjanjem i emocionalnom obradom informacija. Studija iz 2023. koja je uključivala učesnike sa poremećajima spavanja zabeležila je dodatnih 30 minuta REM sna zimi u poređenju sa njenom dužinom tokom leta [4].

Međutim, treba slušati naše telo. Ako nam se više spava zimi, jednostavno našem telu treba da obezbedimo dodatno vreme za spavanje. Prepoznavanje znakova koji ukazuju na povećanu potrebu za snom, ne treba ignorisati, jer su nedostaci spavanja povezani sa različitim zdravstvenim rizicima. Ti znaci su manifestuju u svakodnevnom životu, i to su osećaj umora, razdražljivosti ili teškoće da se koncentrišete.

Zima je počela, praznici su pred nama. Verovatno je to pravo vreme da sebi priuštimo više sna.

[1] Basner, M., & Dinges, D. F. (2018). Sleep duration in the United States 2003–2016: first signs of success in the fight against sleep deficiency?. Sleep, 41(4), zsy012.

[2] Reppert, S. M., & Weaver, D. R. (2002). Coordination of circadian timing in mammals. Nature, 418(6901), 935-941.

[3] Kräuchi, K. (2007). The thermophysiological cascade leading to sleep initiation in relation to phase of entrainment. Sleep medicine reviews, 11(6), 439-451.

[4] Seidler, A., Weihrich, K. S., Bes, F., de Zeeuw, J., & Kunz, D. (2023). Seasonality of human sleep: Polysomnographic data of a neuropsychiatric sleep clinic. Frontiers in Neuroscience, 17, 115.