Kako sada stvari stoje, prošlo je vreme kada su se deca osamostaljivala odmah nakon završetka škole ili fakulteta. I dok i danas većina građana smatra da deca treba da se osamostale što ranije, činjenice govore drugačije, a to je da se mladi, u proseku, osamostaljuju uglavnom posle 30 godine života, a nije tako retko da u svojoj 50. godini i dalje žive sa roditeljima. Sada se to dešava i u zemljama gde je postojao običaj da se deca ranije osamostaljuju. Međutim, ono što je i jednom drugom slučaju konstantno, to je da roditelji igraju mnogo veću ulogu u životu svoje dece nego što je to bilo ranije.

Nedavno objavljena studija [1] pokazuje da većina roditelja šalje poruke (73%) ili razgovara sa svojom decom (54%) bar nekoliko puta nedeljno. Istovremeno, deca (odnosno već odrasli ljudi) – njih 69%, kažu da su njihovi roditelji uključeni u njihove živote svakodnevno, njih 22% kaže da roditelji nisu uključeni u njihove živote u dovoljnoj meri, dok svega 9% njih smatra da se roditelji previše uključuju u njihov svakodnevni život. Velika većina dece izjavljuje da od svojih roditelja traži savet u vezi posla, finansija pa čak i zdravlja. Naravno, očevi i majke nisu u istoj meri uključeni u živote svoje dece. Majke su te koje su u značajno većoj meri uključene. Zanimljivo je da samo 45% mladih (starosti između 18 i 45 godina) su potpuno finansijski nezavisni od svojih roditelja. Zanimljivo je da čak 25% roditelja prati svoju decu (18 – 34 godina) putem GPS-a. To se pre svega odnosi na decu starosti od 18 do 24 godine, gde čak 42% roditelja, ponekad prati svoju decu. Takođe, od 25% roditelja koji prate svoju decu, njih 31% prati ćerke, a 21% sinove. Inače ovi podaci potiču iz dva istraživanja. U prvom je učestvovalo 3.017 ispitanika, a u drugom njih 1.495 starosti od 18 do 34 godine.

Iako ova vrsta umešanosti roditelja u život dece utiče na kasnije osamostaljivanje, ometa njihov razvoj i autonomiju, ono ima i pozitivne efekte, pre svega zbog mudrosti i podrške koje pružaju starije generacije.

Uprkos sve većem oslanjanju na podršku roditelja, današnji mladi odrasli pokazuju zapažena dostignuća u obrazovanju i zapošljavanju u poređenju sa prethodnim generacijama. Međutim, oni zaostaju u obeležjima tradicionalnog odraslog doba, kao što su brak i roditeljstvo.