Search

Da li je vežbanje ključno za održavanje telesne težine?

Medically approved

Gubitak telesne težine je jedna od glavnih želja koju ljudi imaju. Nažalost, većina to čini zbog toga da bi izgledali lepše, a manji broj iz zdravstvenih razloga, ali i u jednom i u drugom slučaju, to nije lak poduhvat. Mnogi pokušavaju da kilograme izgube koristeći lekove koji nisu registrovani za tu namenu, kakav je slučaj sa lekom ozempic (https://vitality.rs/blogovi/zdravo-starenje/novi-lek-za-mrsavljenje/). Međutim, studije pokazuju, da se u tim slučajevima obično odustane u periodu od otprilike godinu dana, što zbog cene tih lekova, njihovih neželjenih efekata ili nekog drugog razloga [1]. Odmah nakon toga kilogrami počinju da se vraćaju i to obično bude skoro isključivo masno tkivo, a vrlo malo mišića, te se neretko dešava, da je osoba u lošijem metaboličkom zdravlju, nego što je to bila pre nego što je uopšte i počela da gubi kilograme.

Ali, šta ako bi postojao jednostavan način na koji možemo da jednom izgubljene kilograme ne vratimo? Nova studija nam pokazuje da postoji. U njoj je učestvovalo 166 osoba koje su za 8 nedelja, u proseku, izgubili 13,1 kilograma. Potom su te osobe praćene godinu dana kako bi se videlo da li su kilograme vratili, kao i koje strategije su najuspešnije za sprečavanje vraćanja kilograma [2].

Ideja je bila da se osobe puste godinu dana da same odluče kako će dalje održavati željenu telesnu težinu, bez ikakvog mešanja sa strane. Nakon godinu dana, naučnici su pozvali sve osobe nazad u laboratoriju kako bi videli šta se desilo.

Za neke je ta godina bila puna razočarenja. Oni koji su ranije uzimali lek za mršavljenje, ali nisu vežbali vratili su više od 70 % težine koju su izgubili od početka studije. Većina ovih ponovo dobijenih kilograma bila je u obliku masti, a ne mišića, tako da su završili sa relativno većim procentima telesne masti nego što su imali pre početka uzimanja leka, odnosno početka mršavljenja. Međutim, potpuno je drugačije sa onima koji su vežbali i istovremeno uzimali lek. Većina njih je bila sa najmanje 10 % manje kilograma  nego na početku studije, a barem deo težine koju su povratili bili su mišići, ostavljajući im zdraviji sastav tela od prethodne grupe [3]. Istraživanje je pokazalo i da je bilo dovoljno čak i samo dva sata vežbanja nedeljno, da bi se sprečio značajniji povratak izgubljenih kilograma.

Zaključak je više nego jasan. Čak i kada se kilogrami izgube promenom načina ishrane ili korišćenjem leka za gubitak telesne težine, rezultati će biti bolji ako uz to i vežbate, a vežbanje nakon povratka na uobičajenu ishranu ili nakon prestanka uzimanja leka je imperativ kako biste sprečili da se vratite na stari broj kilograma.

[1] Weiss, T., Carr, R. D., Pal, S., Yang, L., Sawhney, B., Boggs, R., … & Iglay, K. (2020). Real-world adherence and discontinuation of glucagon-like peptide-1 receptor agonists therapy in type 2 diabetes mellitus patients in the United States. Patient preference and adherence, 2337-2345.

[2] Jensen, S. B. K., Blond, M. B., Sandsdal, R. M., Olsen, L. M., Juhl, C. R., Lundgren, J. R., … & Torekov, S. S. (2024). Healthy weight loss maintenance with exercise, GLP-1 receptor agonist, or both combined followed by one year without treatment: a post-treatment analysis of a randomised placebo-controlled trial. eClinicalMedicine.

[3] Lundgren, J. R., Janus, C., Jensen, S. B., Juhl, C. R., Olsen, L. M., Christensen, R. M., … & Torekov, S. S. (2021). Healthy weight loss maintenance with exercise, liraglutide, or both combined. New England Journal of Medicine, 384(18), 1719-1730.