Search

Da li aspartam izaziva karcinom?

Međunarodna agencija za istraživanje karcinoma (IARC), koja je deo Svetske zdravstvene organizacije, nedavno je ukazala da će aspartam verovatno biti proglašen “moguće kancerogenom za ljude”. Aspartam, veštački zaslađivač otkriven je 1965. godine. On je 150 – 200 puta slađi od šećera, a može se naći u preko 6.000 proizvoda širom sveta.

Prema smernicama Američke agencije za hranu i lekove (FDA), prihvatljiv dnevni unos za aspartam je 50 mg/kg, dok evropski regulatorni organi preporučuju maksimalni dnevni unos od 40 mg/kg za odrasle i decu. Većina proizvoda sa aspartamom se reklamira kao da su ‘zdrave’ ili ‘dijetalne’ alternative proizvodima koji u sebi imaju šećer, ali nikada nije potvrđeno da proizvodi sa aspartamom smanjuju rizik od dijabetesa ili gojaznosti.

Nakon konzumacije aspartama, on se hidrolizuje i apsorbuje u gastrointestinalnom traktu, što dovodi do oslobađanja metanola, asparaginske kiseline i fenilalanina. Metabolizam metanola počinje u jetri, gde se prvo oksiduje do formaldehida, a zatim ponovo do mravlje kiseline, što direktno oštećuje ćelije jetre i povezuje se sa kancerogenim svojstvima.

Brojne studije su istraživale kancerogeni potencijal aspartama. Na primer, jedno istraživanje na laboratorijskim miševima otkrilo je da izloženost aspartamu u ranom životu povećava rizik od razvoja raka. U nedavnoj studiji sprovedenoj u Francuskoj, istraživači su prijavili povećani rizik od karcinoma koji je povezan sa konzumacijom aspartama, posebno karcinoma dojke. Takođe, utvrđena je i veza sa gojaznošću. Smatra se da, muškarci koji konzumiraju aspartam imaju veći rizik od nastanka non-Hodgkinovog limfoma i multiplog mieloma.

Ovakva odluka će sigurno izazvati onih koji koriste proizvode koji u sebi sadrže aspartam. Možda je vreme da pređemo na proizvode koji u sebi ne sadrže aspartam, ali ni jedan drugi veštački zaslađivač [1] [2].

[1] Czarnecka, K., Pilarz, A., Rogut, A., Maj, P., Szymańska, J., Olejnik, Ł., & Szymański, P. (2021). Aspartame—true or false? Narrative review of safety analysis of general use in products. Nutrients, 13(6), 1957

[2] Debras, C., Chazelas, E., Srour, B., Druesne-Pecollo, N., Esseddik, Y., de Edelenyi, F. S., … & Touvier, M. (2022). Artificial sweeteners and cancer risk: Results from the NutriNet-Santé population-based cohort study. PLoS medicine, 19(3), e1003950.