Search

Da li nas vakcina protiv gripa štiti i od moždanog udara?

Vakcina protiv gripa štiti one koji je prime da ne obole od gripa sa kojim se suočavamo svake jeseni i zime i sve ugrožene grupe, kojima je to preporučeno, treba da se zaštite.

Naravno, ovo nije obavezna vakcina i svako odlučuje da li želi da je primi ili ne. Ali da li je vakcina protiv gripa korisnija nego što smo mislili? Istraživanja već dugo pokazuju da osobe koje obole od gripa imaju veći rizik nastanka moždanog udara, od osoba koje od gripa ne obole.

Sada je sprovedeno istraživanje u kome su naučnici pokušali da dođu do odgovora da li nas, na neki način, sama vakcina protiv gripa štiti od moždanog udara ili ne. Da bi to uradili oni su pregledali bazu sa zdravstvenim podacima osoba u Španiji identifikujući one koji su imali najmanje 40 godina i koji su doživeli moždani udar tokom perioda od 14 godina. Tako su identifikovali 14.322 osobe i za svaku osobu našli u bazi podataka još 5 osoba koje su imale isti broj godina i bile istog pola kao oni koji su doživeli moždani udar. Takvih osoba je bilo 71.610. Nakon toga su ispitivali da li je osoba, najmanje 14 dana pre dana kada su doživeli moždani udar ili pre toga, primila vakcinu protiv gripa. Isti datum je uziman i za pet osoba sa kojima je svaka osoba poređena. Nakon što su isključeni drugi faktori koji mogu dovesti do moždanog udara, kao što su visok krvni pritisak, visok holesterol, rezultati su pokazali da su osobe koje su primile vakcinu protiv gripa imale 12% manji rizik nastanka moždanog udara od onih koji vakcinu nisu primili.

Ova studija (zbog svog dizajna) nije dokaz da vakcina protiv gripa štiti od nastanka moždanog udara, ali jasno pokazuje da postoji veza između njih. Studije koje će se sprovoditi u budućnosti će možda moći da nam daju konačan odgovor [1].

[1] Rodríguez-Martín, S., Barreira-Hernández, D., Gil, M., García-Lledó, A., Izquierdo-Esteban, L., & De Abajo, F. (2022). Influenza vaccination and risk of ischemic stroke: a population-based case-control study. Neurology, 99(19), e2149-e2160.