Search

Da li zagađenje iz automobila utiče na naše moždane funkcije?

Svi znamo za štetne efekte zagađenja vazduha. U njemu, posebno u velikim gradovima, dobrim delom učestvuje i zagađenje koje potiče iz saobraćaja, pre svega automobila.

Najveći deo zagađenja koji potiče iz automobila potiče od vozila koja koriste dizel. U Nemačkoj, Hamburg i Štutgart su prvi gradovi koji su zabranili ulazak vozilima sa svim dizel motorima, osim onih koji ispunjavaju Euro 6 standard. I drugi gradovi u Nemačkoj, razmatraju takvu zabranu, npr. Berlin, Keln, Minhen, Esen. Dugo se smatralo da zagađenje ne utiče štetno na naš mozak, već pre svega na disajne organe. Međutim, izgleda da nije tako. Objavljeno je istraživanje, prvo te vrste, u kome je ispitivano kako izduvni gasovi iz automobila čiji motori sagorevaju dizel, utiču na funkcionisanje našeg mozga. Istraživači su, koristeći nuklearnu magnetnu rezonancu pratili funkcionisanje mozga 25 zdravih osoba (14 muškaraca i 11 žena), starosti između 19 i 49 godina, koji su udisali vazduh u kome su bili gasovi iz dizel motora, dok je postojala i kontrolna grupa koja je udisala filtriran vazduh. Rezultati su pokazali da je kod osoba koje su bile izložene zagađenom vazduhu došlo do smanjenja moždane aktivnosti u velikim područjima mozga koji igraju važnu ulogu u procesu pamćenja. Promene nisu bile stalne, i nakon prestanka izlaganja zagađenom vazduhu, došlo je do normalizacije moždanih funkcija. Međutim, postavlja se nekoliko pitanja. Prvo je da li i druge vrste zagađenja imaju sličan uticaj na moždane funkcije. Drugo pitanje je da li stalno izlaganje izduvnim gasovima bi za posledicu imalo dugotrajniju redukciju moždanih funkcija i da li bi u tom slučaju došlo do njenog potpunog oporavka.

Ali ono što sigurno znamo, jeste da, makar privremeni uticaj postoji i da, ako već ne možemo da dišemo vazduh koji je zdrav, bar zaštitimo sebe u danima kada je zagađenje najveće [1].

[1] Gawryluk, J. R., Palombo, D. J., Curran, J., Parker, A., & Carlsten, C. (2023). Brief diesel exhaust exposure acutely impairs functional brain connectivity in humans: a randomized controlled crossover study. Environmental Health, 22(1), 1-7.