Search

Kada je malo alkohola – previše

Smatralo se, skoro čitav vek, da umereno konzumiranje alkohola nije štetno i mnoge studije su to potvrđivale. Međutim, najnovija metastudija koja je analizirala rezultate preko 100 studija koje su na ovu temu objavljivane poslednjih 40 godina je pokazala da su u mnogim od njih postojale metodološke greške i da su njihovi zaključci trebali da budu drugačije.

Zaključeno je da se rizik od umiranja značajno povećava kod žena, ukoliko uzimaju više od 25 grama alkohola dnevno. Ta količina alkohola odgovara količini od 45 mililitara žestokog pića, dva piva od 350 mililitara ili dve čaše vina od po 150 mililitara. Za muškarce je ta količina nešto veća i iznosi 45 grama alkohola dnevno. Ranije se smatralo da osobe koje umereno koriste alkohol imaju zbog toga zdravstvene koristi, čak i u odnosu na osobe koje uopšte ne piju alkohol. Posebno se isticalo da je to slučaj ukoliko se konzumira crveno vino, jer ono sadrži resveratrol koji predstavlja moćan antioksidans. Istina u čaši vina ima svega 0,03 do 1,07 miligrama resveratrola, a resveratrol pokazuje svoj efekat tek u količinama od 500 miligrama pa do čak 1 gram, bar kod eksperimentalnih životinja na kojima je testiran.

U svakom slučaju, pokazalo se da to nije tačno, odnosno da konzumiranje umerenih količina alkohola nije korisno. U Kanadi su donesene nove preporuke koje definišu rizik po zdravlje u zavisnosti od korišćenja alkohola i koje su na tragu upravo ove studije [1].

[1] Zhao, J., Stockwell, T., Naimi, T., Churchill, S., Clay, J., & Sherk, A. (2023). Association Between Daily Alcohol Intake and Risk of All-Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-analyses. JAMA Network Open, 6(3), e236185-e236185.