Search

Kako efikasno da lečimo depresiju?

Depresija je sve veći problem sa kojim se moderno društvo suočava. Ona je najčešće mentalno oboljenje.

Sa njom se ljudi često suočavaju sami, nespremni da traže pomoć, može da pomogne i psihološka pomoć, a na raspolaganju nam je i čitava lepeza lekova koja igra važnu ulogu u njenom lečenju. Međutim, imamo još jedan, jednostavan, a vrlo efikasan način njenog lečenja. Istraživači su prikupili podatke iz studija u kojima je ukupno učestvovalo čak 128.119 ispitanika. Podaci su pokazali da je vežbanje, odnosno fizička aktivnost, čak do 1,5 puta efikasnija u lečenju depresije, anksioznosti i stresa nego što je to psihoterapija, pa čak i primena najvažnijih lekova za lečenje ove bolesti. Pokazalo se da je vežbanje većim intenzitetom imalo bolji efekat, posebno kada je vežbanje bilo kraće ili umerene dužine. Dugotrajno vežbanje, niskim intenzitetom je pokazalo manji pozitivan efekat. Takođe, svaka vrsta fizičke aktivnosti je pokazala korist, i vežbanje je svoj pozitivan efekat pokazivalo posle kratkog vremena.
Naravno, fizička aktivnost ne može da bude univerzalni lek, posebno ne kod teških depresija kada je neophodna pomoć lekara, ali svakako može značajno da olakša simptome. A i za nju je potrebno da imamo samo patike [1].

[1] Singh, B., Olds, T., Curtis, R., Dumuid, D., Virgara, R., Watson, A., … & Maher, C. (2023). Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews. British Journal of Sports Medicine.