Search

Mediteranski način ishrane nas štiti od demencije?

O koristi koju sa sobom nosi mediteranski način ishrane u kome dominira riba, voće i povrće, orašasti plodovi i maslinovo ulje, znamo puno.

Međutim, jedna nova studija se fokusirala na vezu između mediteranskog načina ishrane i učestalosti demencije. Naučnici su analizirali podatke čak 60.298 osoba koje su odgovarale na pitanja u vezi načina njihove ishrane. Potom su njihov način ishrane ocenjivali u skladu sa tim u kojoj je meri odgovarao osnovnim principima mediteranskog načina ishrane. Nakon toga su ispitanici praćeni 10 godina. Tokom tog perioda, njih 882 je obolelo od demencije. Rezultati studije su pokazali da su oni ispitanici koji su se hranili na način kako to predviđa mediteranski način ishrane, su čak za 23% imali manju učestalost nastanka demencije u odnosu na druge ispitanike. Ovo je najveća studija tog tipa koja je urađena i njeni rezultati su vrlo ohrabrujući. Ona nam pokazuje, da intervencije u našem stilu života, pre svega ishrani, ne samo da doprinose našem boljem zdravlju, već nas i u značajnoj meri štite od nastanka demencije.

Zar to nije dovoljan razlog da počnemo da vodimo računa [1]?

[1] Shannon, O. M., Ranson, J. M., Gregory, S., Macpherson, H., Milte, C., Lentjes, M., … & Stevenson, E. (2023). Mediterranean diet adherence is associated with lower dementia risk, independent of genetic predisposition: findings from the UK Biobank prospective cohort study. BMC medicine, 21(1), 1-13.